Adapter zimnego wędzenia
   | |

Adapter zimnego wędzenia


Adapter jest przeznaczony do wydobycia niskich temperatur z czterech modeli Bradley Smoker, oryginalnego, ze stali nierdzewnej i dwoch modeli cyfrowych.

Istnieje kilka czynnikow, ktore wpływają na ograniczenie zimnego wędzenia w rożnych warunkach. Te omowimy na naszej stronie dot.Zimne wędzenie

Myślą przewodnią projektantow firmy Bradley było uniknięcie wzrostu temperatury w komorze wędzarniczej spowodowanej przez grzałkę dymogeneratora. Grzałka ta powoduje wprawdzie nieznaczny wzrost temperatury, ale w niektorych przypadkach niewystarczający do zimnego wędzenia.

Do obniżenia temperatur w komorze został stworzony adapter ktory oddziela dymogenerator od głownej komory

Komora wędzarnicza jest z reguły umieszczana nad adapterem, połączenie jest poprzez aluminiową, elastyczną rurę spiro.